Over Project

In 2023 is het 60 jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders naar Haarlem kwamen om te werken bij bedrijven in de stad en de regio. Hoewel zij tijdelijk naar Nederland kwamen zijn de meesten gebleven en wonen nog steeds in Haarlem. Deze gastarbeiders in Haarlem waren vrijwel allemaal afkomstig uit Emirdag, een klein stadje omringd door dorpen in midden Turkije. Nu is naar schatting 60 procent van de ruim zesduizend Haarlemmers van Turkse origine afkomstig uit deze streek. Inmiddels is de vierde generatie in Haarlem geboren.

Stadsmuseum Verwey Museum Haarlem vertelt de verhalen van alle mensen uit de stad en regio, dus ook de geschiedenis van mensen die niet altijd al in Haarlem gewoond hebben maar later pas Haarlemmer zijn geworden. Op 29 september 2023 opent de tentoonstelling Vrouwelijke Turkse pioniers in Haarlem. Een vergeten geschiedenis waarin we het verhaal vertellen over vrouwelijke Turkse arbeidsmigranten in Haarlem en hun dochters en kleindochters. Hierbij zullen onder andere foto’s van de gerenommeerde fotografen Bertien van Manen en Cigdem Yuksel worden getoond. Er is in Nederland nog weinig aandacht geweest voor de vrouwelijke arbeidsmigrant, vrijwel altijd stond de migratie van mannen centraal. Het betrekken van de volgende generaties vrouwen in dit verhaal geeft dieper inzicht in de ontwikkelingen die de Turkse (vrouwelijke) gemeenschap in Haarlem, maar ook in Nederland heeft doorgemaakt. Hoewel deze geschiedenis zich richt op de Turkse vrouwen in Haarlem, is zij exemplarisch voor de landelijke ontwikkelingen. 

Emirdag, Turkije

De glaceermachine, Noord-Hollands Archief, Droste Cacaofabriek

ERASMUS +

Onderdeel van de tentoonstelling is het Erasmus+ educatieproject genaamd The stories of Turkish guest workers in the Netherlands waarbij een uitwisseling en samenwerking wordt gefinancierd tussen leerlingen van het Haarlem College en de middelbare school van Stichting Sakarya University in Turkije. Op beide locaties worden er tentoonstellingen georganiseerd over 60 jaar Turkse gastarbeiders in Haarlem. De studenten leggen de verhalen vast achter de migratie aan de hand van interviews (oral history), foto’s, video en digitale middelen. Er zal onder andere een digitaal platform worden opgezet waar alle verhalen en onderzoeken worden gedeeld. Zo leren ze niet alleen meer over deze bijzondere geschiedenis maar ze leren ook onderzoek doen, interviews afnemen, communiceren en hoe een museum werkt. Daarnaast leren ze deze onderzoeksresultaten te verwerken tot een tentoonstelling en een digitale tentoonstelling met alle verhalen die verzameld zijn. Met dit grensoverschrijdende project, afgekort TU-NE, willen we een verhaal vertellen dat voor velen onbekend is. De huidige samenleving is divers en migratie in de context van werkgelegenheid in de afgelopen decennia is daar een belangrijke reden voor. Wij willen een brug slaan tussen de Turkse gemeenschap in Nederland en de achterblijvers in Turkije. Daarnaast willen we de migratie van gastarbeiders in het perspectief plaatsen van alle voorgaande en huidige migraties en hoe we er toen en nu mee omgaan, waarbij we benadrukken dat migratie van alle tijden is.